2024 Season 2 主日信息主題: 

辨識歪風

主日信息     April 07, 2024

信息主題:“自由無價”的代價

0407

主日信息     April 14, 2024

信息主題:成就好消息的耶穌

0414

主日信息     April  21, 2024

信息主題:一切都是命?

0421

主日信息     April  28, 2024

信息主題:放心!  神早就安排好了

0428

主日信息     May  05, 2024

信息主題:教會裡的童話故事

0505

主日信息     May  12, 2024

信息主題:測不透的愛

0512

主日信息     May  19, 2024

信息主題:都是為了 福音的緣故

0519

主日信息     May  26, 2024

信息主題:難道真的只是說說而已?

0526

主日信息     June  02, 2024

信息主題:丈夫是妻子的頭。!?

0602